groene pijl

Kom meer te weten over mijn aanpak.

Mail voor een afspraak

of bel 0473 96 99 74

Voedingstherapie

Vanuit de integrale aanpak van uw gezondheid, waarin we uitgaan van de gehele mens, is een individueel aangepaste voeding een heel belangrijk aspect. We gaan uit van ‘de zieke en niet de ziekte’ om individuele voedingsadviezen te geven. Een verkeerde voeding met onvoldoende nutriënten kan aanleiding geven tot klachten en welvaartziekten. Denk maar aan overgewicht, hoge bloeddruk, hartproblemen, suikerziekte, reumatische klachten...

Zoals Hippocrates al aangaf in de 5e eeuw voor Christus, ‘maak van uw voedsel uw medicijn en medicijn van uw voedsel’. U eet tenslotte 3 maal per dag, dan kan u evengoed zorgen dat je lichaam ook goed gevoed wordt. 

Zuur-base evenwicht en goede voedselcombinaties

Om uw gezondheid te ondersteunen is een gezonde voeding gebaseerd op juiste voedselcombinaties en herstel van het zuur-base evenwicht noodzakelijk. Bij het voedingsadvies wordt steeds rekening gehouden met verschillende aspecten rond vertering en opname van de nutriënten zodat uw energie niveau er wel bij vaart. Door te zorgen voor herstel van het zuur-base evenwicht vermijdt men verzuring van het lichaam en door goede voedselcombinaties toe te passen verdwijnen opgeblazen gevoel, zure oprispingen en winderigheid als sneeuw voor de zon. 

Individueel voedingsadvies

U krijgt een individueel aangepast voedingsprogramma en veel inzichten voor een gezonder leefpatroon. Weet wat u eet en wat het doet voor uw lichaam en conditie, dan maakt u  vanzelf ook de juiste keuzen.

Voedingsadviezen maken altijd deel uit van mijn behandelingen omdat een evenwichtige voeding de basis vormt van een goede gezondheid. 

Individuele begeleiding

Na een uitgebreide bevraging over uw klachten stellen we een individueel plan met een gezonde voeding en een voor u haalbare levenswijze voor. al dan niet gecombineerd met bepaalde lichaamsbehandelingen.
Indien gewenst voorzien we een verder begeleiding- en opvolgingstherapie. 

Interesse op regelmatige tijdstippen mijn nieuwsbrief te ontvangen met tips voor een gezonde voeding en goede leefgewoonten? Meldt u hier aan